Jeśli Twoje wyobrażenia o zwierzętach są ostrzejsze niż na temat roślin, nie jesteś sam. Dzieci rozpoznają, że zwierzęta to żywe stworzenia, zanim zdadzą sobie sprawę, że rośliny również żyją! 🦔🍁

Plant blindness czyli ślepota na rośliny

Ta tendencja nosi nazwę ślepota na rośliny (plant blindness) i odnosi się do niemożności dostrzeżenia lub zauważenia roślin we własnym środowisku. Termin został wymyślony dwadzieścia lat temu przez dwóch botaników, Elizabeth Schussler i Jamesa Wandersee.

Istnieją przyczyny poznawcze i kulturowe, dlaczego zwierzęta są łatwiejsze do odróżnienia. Ponieważ rośliny ledwo się poruszają, rosną blisko siebie i często mają podobny kolor, nasze mózgi mają tendencję do grupowania ich razem. Ludzki system wzrokowy odfiltrowuje niegroźne rzeczy, takie jak rośliny i gromadzi je razem. 🌱🌱🌱


Preferujemy podobieństwo biobehawioralne: jako naczelne zauważamy stworzenia najbardziej do nas podobne. W społeczeństwach ludzkich istnieje także ciągłe wzmocnienie idei, że zwierzęta są zasadniczo bardziej interesujące i widoczne niż rośliny. Nazywamy zwierzęta i przypisujemy im cechy ludzkie. Postrzeganie zwierząt jako podobnych lub bardziej podobnych do nas zachęca do naszej empatii. 🙈🙉🙊 To wpływa na decyzje dotyczące ochrony gatunków.

Urbanizacja i czas spędzany z urządzeniami oznacza, że szkoda wyrządzona ludziom przez wyobcowanie z natury rośnie. A im rzadszy kontakt z przyrodą, tym większa ślepota na nią. Jak wyjaśnia Schussler, „ludzie mogą rozpoznać (wizualnie) tylko to, co już znają”. Potrzeba nowego bodźca, który spowoduje, że zaczniemy na nowo dostrzegać przyrodę.


Jednym z kluczy do zmniejszenia ślepoty na rośliny jest zwiększenie częstotliwości i różnorodności sposobów patrzenia na nie. Schussler twierdzi, że codzienne interakcje z roślinami są najlepszą strategią. Dodajmy też inne, działające ujęcia: rośliny-sztuka, rośliny-medycyna, rośliny-aktywność fizyczna (jej otoczenie), rośliny-aranżacja wnętrz. Cokolwiek zbuduje w nas większą świadomość i empatię wobec roślin. Na szczęście my, miłośnicy kąpieli leśnych, jesteśmy szczególnie wrażliwi na rośliny. Obserwujemy je, staramy się dostrzegać piękno kolorów, czy różnorodność kształtów. 💪😊

Podobne wpisy