Samotność skraca życie z siłą 15 wypalanych codziennie papierosów!
Może mieć poważny wpływ na nasze zdrowie i jest związana z różnymi chorobami przewlekłymi i złym samopoczuciem psychicznym. W Europie, jeszcze przed COVID-19, około 75 milionów dorosłych deklarowało, że spotyka się z rodziną i przyjaciółmi tylko raz w miesiącu lub nawet rzadziej. Około 30 milionów dorosłych Europejczyków przyznało, że często czują się samotni. W Australii co czwarta osoba zgłasza poczucie osamotnienia. Tradycyjne systemy opieki zdrowotnej często nie radzą sobie w wystarczającym stopniu z samotnością, która przenika społeczeństwo na całym świecie.

Nowy projekt prowadzony przez ekologów miejskich i badaczy społecznych z RMIT School of Global, Urban and Social Studies (GUSS) przyjrzy się, jak przebywanie na świeżym powietrzu może wpływać na dobrostan psychiczny.

To nowe podejście, oparte na przyrodzie, ma na celu zmniejszenie samotności poprzez zapewnienie ludziom możliwości kontaktów społecznych w bezpiecznych, włączających i dostępnych, zewnętrznych przestrzeniach miejskich.

Projekt RECTAS, bo taką nazwę nosi badanie, otrzymał prawie 500 000 dolarów dofinansowania od Australian National Health and Medical Research Council (NHMRC). Projekt rozpoczyna się w krytycznym momencie, w którym skutki obowiązkowego odosobnienia i polityki dystansowania społecznego podczas COVID-19 zwiększyły poziom samotności na całym świecie.

Globalna reakcja na COVID-19 pokazuje, jak ważne są kontakty społeczne dla nas wszystkich i jak głęboko są one powiązane ze zdrowiem psychicznym. Nakaz pozostania w domu ujawnił również, jak ważne jest przebywanie na świeżym powietrzu oraz dostęp do lokalnej przyrody.

W Wielkiej Brytanii już przepisywane są „ zielone recepty ”, z zaleceniem dla pacjentów, aby codziennie przyjmowali określoną dawkę przyrody – na przykład spędzając 30 minut w parku. W Japonii praktyka shinrin-yoku, czyli kąpieli leśnych, podczas której świadomie zanurzamy się w widokach, dźwiękach i zapachach lasu, jest uznaną formą terapii.

Poprzez projekt RECTAS australijscy badacze dążą do lepszego zrozumienia wpływu terenów zielonych i różnorodności biologicznej na samotność i dobre samopoczucie psychiczne na całym świecie, aby pomóc w stworzeniu metod terapeutycznych opartych na przyrodzie w Australii. Docelowo chodzi o zmniejszenie zapotrzebowania na usługi zdrowotne i socjalne wśród uczestników programu poprzez wspieranie więzi i poczucia przynależności. Powinno to doprowadzić do zmniejszenia liczby przepisywanych recept i stosowania leków przeciwdepresyjnych i innych leków psychotropowych, a tym samym zmniejszenie obciążeń ekonomicznych dla systemów opieki zdrowotnej.

Za: RMIT University Australia, rmit.edu.au

Podobne wpisy