🦔 Jedno drzewo może być domem dla setek gatunków owadów, grzybów, mchu, ssaków i roślin. 🌱🐿 W zależności od potrzebnego pożywienia i schronienia różne zwierzęta leśne wymagają różnych rodzajów siedlisk. Bez drzew, leśne stworzenia nie miałyby czego nazwać domem. 🦔

Różnorodność gatunków w ekosystemie leśnym zależy od różnorodności genetycznej kluczowych gatunków drzew. Na przykład, w wyniku zaniku różnorodności genetycznej głównych gatunków drzew, inne gatunki, takie jak owady i grzyby, które są specyficznie związane z niektórymi drzewami, mogą również zniknąć, pozostawiając cały ekosystem leśny biologicznie zubożony. 🌱🐇

Drzewa rosnące wzdłuż brzegów rzeki zapewniają siedliska flory i fauny oraz zwiększają różnorodność biologiczną. Działają jako korytarze dzikiej przyrody między fragmentarycznymi siedliskami, utrzymują chłód wody w rzece i poprawiają warunki siedliskowe dla zwierząt wodnych. Kiedy gałęzie lub pniaki wpadają do wody, tworzy to również nowe siedliska i zapewnia nowe źródła energii dla organizmów.

🌳 Młode, otwarte lasy: lasy te powstają w wyniku pożarów lub wycinania drzew. Krzewy, trawy i młode drzewa przyciągają zwierzęta, takie jak niedźwiedzie czarne, szczygieł amerykański i bluebirds w Ameryce Północnej.

🌳 Lasy w średnim wieku: wyższe drzewa zaczynają wyrastać ze słabszych drzew i roślinności. Otwarty baldachim pozwala na wzrost roślinności naziemnej preferowanej przez zwierzęta takie jak salamandra, łoś i żaby drzewne.

🌳 Starsze lasy: z dużymi drzewami, złożonym baldachimem i wysoce rozwiniętą roślinnością. Stare lasy stanowią siedlisko dla wielu zwierząt, w tym wiewiórek i różnych ptaków.

Za: Bioversity International oraz World Agro Forestry

Podobne wpisy