Kondycja i różnorodność ekosystemów są podstawą naszej egzystencji i życia na Ziemi. Mimo to, niszczymy te cenne zasoby i dzieje się to w niespotykanym dotąd tempie. ONZ przyjęło program, który ma na celu odwrócenie biegu wydarzeń i zapewnienie nam i naszej planecie bezpiecznej, zrównoważonej przyszłości.

10 lat na regenerację

Narody Zjednoczone dają sobie 10 lat na odwrócenie procesu degradacji środowiska. Tak przynajmniej wynika z nazwy nowego programu, który ONZ ogłosił na początku czerwca 2019r.: „UN Decade on Ecosystem Restoration”, czyli „Dekada odbudowy ekosystemów”. Decyzja Zgromadzenia Ogólnego ONZ ma na celu zintensyfikowanie odbudowy zdegradowanych i zniszczonych ekosystemów jako sprawdzonego środka walki z kryzysem klimatycznym.

Nowy dziesięcioletni projekt ma być prowadzony pod egidą Programu Środowiskowego ONZ (UNEP) i Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), a jednym z priorytetów ma być potrojenie inwestycji w rozwiązania bazujące na naturze (ang. nature-based solutions).

Nie ma czasu do stracenia

Ponieważ nasza planeta wciąż się nagrzewa, unikatowe rośliny i zwierzęta walczą o przetrwanie. Na całym świecie około 1 miliona gatunków roślin i zwierząt jest zagrożonych wyginięciem z powodu naszych działań.

Dla osiągnięcia założeń programu niezbędne staje się zwiększenie nakładów na odbudowę ekosystemów, włączenie problematyki odtwarzania ekosystemów do programów szkolnych, zaangażowanie naukowców do badań nad doskonaleniem procesów odnowy i monitoring podejmowanych działań.

Na stronie United Nations Environment Programme czytamy: „Musimy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o prawie połowę do 2030 r., aby utrzymać globalne ocieplenie poniżej 2°C i uniknąć jego najniebezpieczniejszych skutków. Nie możemy osiągnąć tego celu bez przywracania ekosystemów i ich magazynów dwutlenku węgla. Ambitna odbudowa ekosystemów i dekarbonizacja gospodarek krajowych muszą iść w parze.

Zatrzymując i odwracając degradację lądów i oceanów, możemy zapobiec utracie 1 miliona zagrożonych gatunków. Naukowcy twierdzą, że przywrócenie tylko 15% ekosystemów na obszarach priorytetowych może zmniejszyć wymieranie o 60% poprzez poprawę siedlisk.

Przywrócenie jest kluczem do dobrobytu i dobrego samopoczucia ludzi. Żywe ekosystemy zapewniają korzyści z żywności i wody dla zdrowia i bezpieczeństwa, których nasza rosnąca populacja potrzebuje dzisiaj i będzie potrzebować w przyszłości.”

Jesteśmy w tym razem

Liczy się zaangażowanie każdego: lokalnych społeczności, młodzieży, społeczeństwa obywatelskiego. Aktywna postawa w tym zakresie potrzebna jest na wielu płaszczyznach, choćby takich, jak przywracanie lokalnych ekosystemów, wdrażanie rolnictwa agroekologicznego, odtwarzanie ekosystemów w lokalnych parkach, działania w mediach społecznościowych itp.

Za: gdos.gov.pl/dekada-restytucji-ekosystemow; decadeonrestoration.org; unep.org; 

Podobne wpisy