W tym roku Hiszpanie postanowili sprawdzić, czy podobnie jak w ośrodkach w Azji, również w śródziemnomorskim lesie skutki zażywania kąpieli leśnych będą miały takie efekty dla poprawy kondycji zdrowia psychicznego.

Wyniki uzyskane po kąpieli leśnej w katalońskim lesie są zgodne z wcześniejszymi badaniami prowadzonymi od lat w lasach azjatyckich i potwierdzają – shinrin-yoku poprawia zdrowie i samopoczucie psychiczne, również podczas pandemii COVID-19.

Do oceny wpływu kąpieli leśnych na psychikę wykorzystano projekt wykonany przez zespół badawczy pod kierunkiem Anny Muro z Uniwersytetu w Barcelonie. Badanie zostało wykonane przy współpracy Siecią Parków Naturalnych Katalonii.

Badanie zaprojektowano w celu sprawdzenia wpływu kąpieli leśnych na zdrowie psychiczne podczas pandemii koronawirusa. Kąpiel leśna w ramach badania, któremu poddani zostali respondenci, została pomyślana jako spacer około dwukilometrowy, trwający trzy godziny, w ciszy. Przy założeniu trzech przystanków na praktykę mindfulness, medytacji i ćwiczeń relaksacyjnych, prowadzonych przez wyspecjalizowanego terapeutę. 

Zaproszenie do udziału w badaniu zostało ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej Sieci Parków Naturalnych Katalonii. Sama kąpiel odbyła się z kolei w lesie Les Arenes na obszarze górskiego lasu śródziemnomorskiego. Na wydarzenie zapisało się osiemnaście osób. Ostateczna analizowana próba odnotowała średni wiek 47,5 lat (od 38. do 65. roku życia), dodatkowo wszyscy uczestnicy byli mieszkańcami obszarów miejskich. Respondenci odpowiedzieli na 4 standaryzowane formularze przed kąpielą oraz po kąpieli leśnej, które miały pomóc zmierzyć ich samopoczucie psychiczne.

Wśród efektów, które odnotowano w wynikach: po odbyciu praktyki wśród uczestników wyraźnie zmniejszył się poziom lęku, złości, zmęczenia, napięcia i depresji. Ponadto istotnie wzrosły takie wskaźniki jak: wigor, uważność umysłu i relaksacja ciała. U respondentów obniżył się również poziom kortyzolu w organizmie, co wykazało badanie jego obecności w ślinie.

W związku z tym kąpiele leśne można uznać za skuteczną interwencję w radzeniu sobie z zaburzeniami psychicznymi oraz wyzwaniami emocjonalnymi,  także tymi spowodowanymi pandemią.  W tym sensie shinrin-yoku praktykowane w różnych lasach świata może być skuteczną, ekonomiczną i przystępną cenowo propozycją dla administracji miast i regionów, która mogłaby zainwestować w trasy terapeutyczne na obszarach leśnych, w celu złagodzenia problemów ze zdrowiem psychicznym swoich mieszkańców. Także, a może przede wszystkim, w czasach tak trudnych, jak dzisiejsze, pandemiczne.

Za: A. Muro, A. Feliu-Soler, J. Canals, E. Parrado, A. Sanz, „Psychologiczne korzyści płynące z kąpieli leśnych podczas pandemii COVID-19: badanie pilotażowe w śródziemnomorskim lesie”, Universitat Autonoma de Barcelona, 2021

Podobne wpisy