Jak pisałyśmy tutaj, kąpiele leśne oddziałują na funkcjonowanie oddziału do zadań specjalnych w naszym organizmie. Posiadamy białe krwinki, które potrafią zaatakować i zabijać niepożądane komórki, w tym zakażone wirusami oraz komórki nowotworowe! Super krwinki nazywają się natural killers (w skrócie NK).

Liczne badania potwierdziły, że kilkudniowy pobyt w środowisku leśnym znacznie zwiększa aktywność NK. Do tej pory jednak nie było jasne czy krótsza wycieczka do podmiejskiego parku, czy do lasu również wywołałaby podobny efekt. Dopiero badanie przeprowadzone przez zespół naukowców z Japonii, Korei i Finlandii pod kierunkiem dr Qinga Li wykazało, że już jednodniowa wycieczka do zalesionego parku zwiększyła aktywność NK i ekspresję białek przeciwnowotworowych. W badaniu wzięło udział 12 mężczyzn w wieku 35–53 lat. Uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do leśnego parku na przedmieściach Tokio. Aktywność NK i liczba komórek NK, perforyna, GRN i ekspresja GrA/B liczba limfocytów istotnie wzrosła, natomiast stężenie kortyzolu we krwi i poziom adrenaliny w moczu znacznie się zmniejszył. Co bardzo istotne, zwiększona aktywność NK utrzymywała się aż przez 7 kolejnych dni od odbycia kąpieli leśnej.

Mechanizm wzrostu aktywności NK

Powstaje pytanie, dlaczego aktywność NK wzrasta i jakie czynniki leśne wpływają na ten wzrost?

Odpowiadają za to monoterpeny, czyli substancje lotne (fitoncydy). Są one emitowane przez drzewa w celach obronnych i komunikacyjnych. Dzięki nim drzewa chronią się przed wirusami, bakteriami oraz grzybami. Ludzie przebywający w środowisku leśnym mogą czerpać z nich te same korzyści! Wystawiając się na emisję ulatniających się w powietrzu fitoncydów, pomnażamy liczbę komórek NK i podbijamy ich aktywność. Badacze wytypowali te fitoncydy, które ich zdaniem spełniają w tym zakresie kluczową rolę. To ┙-pinen i limonen.

Aby zbadać wpływ fitoncydów na działanie natural killers, ludzkie komórki NK inkubowano w obecności fitoncydów wyekstrahowanych z drzew na wizytowanych obszarach. Następnie zmierzono poziomy perforyny, GrA i GRN. Fitoncydy znacznie zwiększyły liczbę i podniosły aktywność NK oraz wewnątrzkomórkowe poziomy perforyny, GrA i GRN in vitro. Ponadto, odkryto, że wizyty w lesie znacznie zmniejszyły stężenie adrenaliny i noradrenaliny w moczu, co również przyczynia się do stymulacji NK do działania.

Kolejnym wnioskiem, do którego doszedł zespół dr. Li, jest fakt, że Japończycy mieszkający na obszarach o mniejszym zalesieniu mieli znacznie wyższe standaryzowane współczynniki umieralności z powodu nowotworów w porównaniu z osobami żyjącymi na obszarach o większym zalesieniu. To sugeruje, że środowiska leśne mogą przyczynić się do obniżenia wskaźników śmiertelności w przypadku niektórych nowotworów.

Badanie pokazało, że komórki NK mogą zabijać komórki rakowe poprzez uwalnianie białek przeciwnowotworowych, takich jak: perforyna, GRN i GrA/B, a wizyty w lesie zwiększyć aktywność NK i wewnątrzkomórkowy poziom białek przeciwnowotworowych. Dlatego można stwierdzić, że wizyty w lesie mogą być śmiało traktowane jako profilaktyka przeciwnowotworowa.

Za: Q. Li, J. Lee, L. Tyrväinen, Y. Tsunetsugu, B. Park, T. Kagawa, Y. Miyazaki, Nature Therapy and Preventive Medicine, Center for Environment, Health and Field Sciences, Chiba University, Nippon Medical School, Finnish Forest Research Institute (METLA), Forestry and Forest Products Research Institute, Chungnam National University

Podobne wpisy